Welkom bij Women in Voice Nederland!

Women in Voice verbindt vrouwen die werken in voice en conversational technologie.

Onze missie

We bouwen samen aan een community waarin we elkaar helpen om onze ambities te verwezenlijken. We bieden vrouwen ruimte om hun talent en werk onder de aandacht te brengen, en we investeren in professionele ontwikkeling van vrouwen. We staan voor empowerment van vrouwen in voice.

Women in Voice Nederland is een local chapter van Women in Voice International.

Meetups

We houden iedere maand een meetup.  De ene maand deelt een voice- of conversational professional haar ervaringen uit het veld; de andere maand gaan we op Tour de Tools bij leveranciers van botplatforms. Dat betekent laptop mee en handen uit de mouwen!

Je kunt je opgeven voor onze meetup via www.meetup.com/women-in-voice-nederland.

Trefpunt: Slack

Online treffen we elkaar op Slack, een platform waar we nieuwtjes uitwisselen,  interessante artikelen verzamelen, informatie delen over opleidingen en training, en elkaar op de hoogte houden van de laatste conversational vacatures.

Onze slack vind je via deze link. Je bent dan meteen lid.

Black.Lives.Matter.

Women in Voice is een wereldwijde organisatie, maar zwijgen over wat er nu in de Verenigde Staten gebeurt is geen optie. Lees het statement dat door alle WIV chapters is uitgebracht en omarmd.

Dit is niet alleen een Amerikaans probleem

Racisme is geworteld in alle culturen en landen, op een duidelijke of meer verborgen manier, in vooroordelen en gedrag. Werken aan verandering is een noodzakelijke, levenslange missie.

Wij verwerpen witte superioriteit in alle vormen

Women in Voice is ontstaan vanuit de behoefte aan inclusiviteit en diversiteit in tech en om minderheidsgroepen te empoweren. Het is en blijft onze missie om de stem van onze community duidelijk te laten horen. En we blijven altijd een kennisplatform en netwerk dat opkomt voor diversiteit en gelijkheid in technologie, de maatschappij en de wereld.

Er is nog veel werk aan de winkel. We gaan voor verandering op lange termijn.

Petities ondertekenen en doneren aan doelen die staan voor raciale rechtvaardigheid, daar beginnen we mee. We nemen de tijd om bewust te leren over racisme, de verschijningsvormen en de impact. Ontwerpen voor inclusiviteit en diversiteit is onlosmakelijk verbonden met ons werk.

We moeten opstaan en ons uitspreken voor alle zwarte levens, tegen iedere vorm van racisme, haat en geweld.

Genderdiversiteit in voicetechnologie is de kern van onze missie. We beseffen dat diversiteit altijd meer is dan geslacht en dat het draait om intersectionaliteit – oog hebben voor de verschillende gronden waarop mensen buitengesloten kunnen worden. Diversiteit moet een structurele, krachtige positie hebben binnen een organisatie.

Een paar weken geleden is daarom een Chief Diversity Officer aangesteld bij Women in Voice internationaal. Ook Women in Voice Nederland heeft haar eigen Diversity Officer.

We willen het werk van gekleurde vrouwen in de voice-industrie vieren en uitbreiden. We zullen hen actief benaderen en je kunt hier ook mensen nomineren! Wil je betrokken worden bij onze diversiteitsinitiatieven of heb je verdere vragen, neem dan gerust contact op via info@womeninvoice.nl

Video van de WIVNL Tour de Tools met Google!

Wat was het gaaf, onze eerste virtuele Tour de Tools met Google! Lee Boonstra nam ons mee in de nieuwe features die eraan komen , en daarna zijn we zelf aan de slag gegaan in een speciaal voor ons gemaakt codelab!

De presentatie kun je hier terugkijken:

Lee, superbedankt!

The day after… virtueel werken, hoe doe je dat?

Het is ‘the day after’. Los van een beetje pijn in de schouders voelt het lekker. Want we hebben binnen een dag een hoop werk verzet en concreet zaken opgeleverd. En dat ook nog eens helemaal virtueel, in tijden van het coronavirus natuurlijk best een uitdaging. But we did it!

Women in Voice

Misschien is leuk om te vertellen hoe we dat helemaal virtueel hebben aangepakt. We gebruikten allereerst ‘Hangouts’ voor besprekingen met het hele team. Werkte perfect! Voor het werken in documenten was Google Drive de basis en de onderlinge chatconversaties vonden plaats in Slack. Hier en daar nog een telefoontje of WhatsApp en het liep als een zonnetje!

Tot slot hebben we weer nieuwe mensen ontmoet en met elkaar een hoop geleerd. Naast het goede doel om bij te dragen aan het voorkomen van (de verspreiding van) corona was dat natuurlijk ook een belangrijk doel.

Dank aan alle collega ‘hackers’ voor de energieke dag!!!