Featured snippets & voice search

Maaike Groenewege onderzocht tijdens de WIVNL het onderwerp ‘Featured snippet voor voice search’

Samenvatting

 • Als je via voice search op de Google Assistant zoekt naar informatie over Corona, is daarover nu nog geen Nederlandstalige informatie beschikbaar.
 • Featured snippets zijn het middel om je content ook via voice search vindbaar te kunnen maken.
 • Featured snippets kun je niet zelf maken; Google bepaalt of jouw content in een featured snippet terecht komt.
 • Content van het RIVM over Corona is een hele goede kandidaat voor featured snippets (RIVM scoort hoog in de page ranking, informatie is relevant, we weten waarop wordt gezocht)
 • Desondanks komt deze informatie niet als snippet in de zoekresultaten terecht. De reden hiervoor is niet duidelijk: is het de structuur/inhoud van de content? Taal? Beleid van Google? Beleid van RIVM?

Featured snippets…

Een featured snippet is een kort antwoord op een gebruikersvraag. In Google verschijnt een featured snippet doorgaans bovenaan de pagina met zoekresultaten. De inhoud van een featured snippet komt niet bij Google zelf vandaan, maar van een website die hoog scoort op het gevraagde antwoord.

… en voice search

Featured snippets zijn er al een tijdje, maar wat veel mensen nog niet weten, is dat featured snippets ook worden gebruikt als antwoorden op vragen die je aan de Google Assistant stelt.

Je kunt Google Assistant namelijk op twee manieren gebruiken:

 1. Via een voice action: een voice app voor een specifiek bedrijf of instantie, die je opent met het zinnetje “Hey Google, praat met…”.
 2. Via voice search, door rechtstreeks een vraag te stellen aan de Google Assistant. De antwoorden op deze vragen komen uit snippets.

Google: explosieve groei voice search in 2020

Google verwacht dat in 2020 circa 50% van de zoekopdrachten in Google wordt uitgevoerd via voice. Het loont dus zeker om te investeren in je voice discoverability.

Snippets en het Coronavirus

Als je aan de Google Assistant vraagt: “Hee Google, wat is Corona?”, dan komt daar nu nog niet veel zinnigs op terug. Afhankelijk van hoe je je vraag stelt, krijg je informatie over het biermerk, ringen om de zon of simpelweg ‘ik weet het niet’.

Het zou natuurlijk mooi zijn als Google Assistant zinvolle antwoorden kan geven op vragen als “Wat is Corona, hoe kan ik het voorkomen, werkt een mondkapje, moet ik hamsteren?”

Dat zou in theorie moeten lukken als het antwoord op deze vragen op Google te vinden is in een snippet. In theorie, want mogelijk speelt in het geval van Corona ook de afzender van de informatie nog een rol. Google heeft voor voice actions namelijk besloten dat alleen officiele instanties een voice action over Corona mogen plaatsen. Een ook een featured snippet krijg je niet zomaar.

Hoe wordt je content een featured snippet? Praktijkvoorbeeld RIVM

Voor het maken van een featured snippet zijn redelijk standaard checklisten beschikbaar. Laten we aan de hand van de content van het RIVM eens door zo’n checklist heenlopen:

Zorg dat je content op de eerste pagina van de Google zoekresultaten staat.
Dat is voor RIVM geen probleem. Typ in ‘Wat is Corona’, en de informatie van het RIVM staat op plaats 1 en 2.

Kijk naar snippets van de mede-communicators
Bestaan er al snippets voor jouw vraag-antwoordset? Kijk dan goed welke vragen zij precies beantwoorden. Zijn er nog geen snippets, dan is dit een mooie kans om er mee aan de slag te gaan.

In het geval van het Coronavirus zijn er nog geen relevante snippets in het Nederlands. Prima kans dus om er zelf eentje te starten!

Kijk naar waar mensen op zoeken, en stem je content hierop af
Je hebt het meeste kans op een featured snippet als content antwoord geeft op specifieke, daadwerkelijk gestelde gebruikersvragen. Welke vragen dat zijn, kun je destilleren uit je eigen websitedata, uit sites zoals www.answerthepublic.com, trendrapporten zoals deze realtime Corona nieuwslink. Vergeet ook de gebruikte keywords niet.

Corona is in dit perspectief een onderwerp dat zich waarschijnlijk redelijk makkelijk laat vangen in een snippet: het is all over the news, er worden al veel overzichten van veelgestelde vragen gecommuniceerd, het RIVM is de authoriteit, er staat al een hele rits aan veelgestelde vragen op hun website…het is eigenlijk best bijzonder dat er nog geen featured snippet is!

Pas je content zodanig aan dat Google er makkelijk een snippet van kan maken
Een featured snippet kun je niet zelf maken: er is geen code voor, of een html-tag. Om als featured snippet te worden gebruikt, moet je content voldoen aan een aantal richtlijnen ( (zie deze experimenten op Hubspot):

 • Zorg voor ‘clean code’. Hoe beter getagd en eenvoudiger je code is, hoe groter de kans dat je content in een featured snippet belandt
 • Zorg voor een goede headingstructuur. Google gebruikt doorgaans <h2> voor de titel van een snippet, en <H3>of <li> als de lijst-items van een snippet.
 • Beperk je antwoord tot ca 50 woorden.

Hoe zou een featured snippet voor het RIVM eruit kunnen zien?

Late we uitgaan van de vraag: ‘Wat kan ik doen om het coronavirus te voorkomen’. Die vraag staat nu als volgt op de website:

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Als HTML ziet dit er zo uit:

Structuur
Zo op het eerste gezicht voldoet de content van het RIVM al aan een aantal eisen: de headingstructuur is inderdaad <h2> met een opsomming met <li> tags. Wel staat er wat clutter in: de <a> tag in de heading en de <spans> in het laatste list item.

Inhoud
De eerste alinea kan wellicht worden opgevat als niet specifiek genoeg. We merkten bij het omschrijven van deze FAQ naar conversational dat deze informatie makkelijk weggelaten kan worden, zonder de essentie van het antwoord te verliezen. De titel zou wat meer in spreektaal kunnen, bijvoorbeeld door geen naamwoordstijl te gebruiken.

Een herschreven versie zou er dan zo kunnen uitzien:

Wat kan ik doen om te voorkomen dat ik iemand besmet met Corona?

 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

En de HTML-code:
<h2> Wat kan ik doen om te voorkomen dat ik iemand besmet met Corona? </h2>
<ul
<li> Was je handen regelmatig met water en zeep</li>
<li>Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog</li>
<li>Gebruik papieren zakdoekjes</li>
<li>Geen handen schudden</li>
<li>Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt</li>

Niet heel veel verschil dus. Het zou erg leerzaam zijn om met de SEO-specialisten in contact te komen om te vragen waarom deze informatie toch niet tot snippets leidt. Hypotheses van mijn kant:
– niet iedere onderwerp krijgt bij Google een featured snippet; dit zou zo’n onderwerp kunnen zijn.
– taal: vergelijkbare informatie in het Engels is wel als featured snippet beschikbaar.
– de FAQ’s zitten te diep in de websitestructuur genest?
– te veel andere complexe code om de content heen?
– RIVM heeft er mogelijk voor gekozen om featured snippets te blokkeren?
– Worden wellicht ook snippets over Corona geblokkeerd door Google?